2022

 • Λzul
 • Momo
 • Jannik Weber
 • The Neôfariuş V. Occasionally Flying-K.-Orchestra #249
 • Der KMC
 • Jenny Weisgerber
 • Cunning Stuff

2019

 • Late Night Tipplers
 • The Hard Cash Hookers
 • Elk
 • Herr der Dinge oder das Lichtenberger Schnapsballett
 • Sonator

2018

 • Captain Zorx
 • Antifred
 • Woodman Jam
 • Kevin Ray & Band
 • Strainful Train
 • Wired Chill

2017

 • The Hard Cash Hookers
 • The Groovy Cellar
 • Kies & Schotter
 • Setschmo
 • Jackethive
 • Trivial

2016

 • DoBroMan
 • Alice Dee & MxiML
 • David Stewart Ingleton
 • YoungOldMen
 • Queen Kowalski
 • Sonator

2015

 • The Groovy Cellar
 • Flinte
 • Betreutes Musizieren
 • Banda Chuka
 • We Have a Situation
 • Syzter Morphine

2014

 • Hunter / Denoise
 • We Have a Situation
 • The Groovy Cellar
 • Bob Double U & The Masterpiece
 • Stonerunner
 • Leon
 • Open Stage